КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Концепцію національно-патріотичного виховання затверджено на засіданні колегії Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2015р.

Національно-патріотичне виховання дітей і молоді - це комплексна системна та цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім'ї, освітніх закладів щодо формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського та конституційного обов'язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.

Складовою патріотичного виховання є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування в молодої особи готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії.

/Files/photogallery/64454158.jpg

Завдання патріотичного виховання:
 • утвердження в свідомості та почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного й історичного минулого України;
 • виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • підвищення престижу військової служби;
 • усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальність;
 • сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на підставі готовності до участі в процесах державотворення;
 • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 • утвердження гуманістичної моральності як базового підґрунтя громадянського суспільства;
 • культивування кращих рис української ментальності;
 • формування мовленнєвої культури;
 • спонукання молодої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.
Принципи патріотичного виховання:
 • принцип національної спрямованості;
 • принцип самоактивності й саморегуляції;
 • принцип полікультурності;
 • принцип соціальної відповідності;
 • принцип історичної і соціальної пам'яті;
 • принцип міжпоколінної наступності.
Етапи впровадження національно - патріотичного виховання на першому етапі (2015 р.) планується :
 • створення нормативно-правового підґрунтя, інформаційно-методичного забезпечення для здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • створення Центру патріотичного виховання у підпорядкуванні Міністерства освіти і. науки України;
 • створення інформаційного ресурсу, присвяченого цій тематиці.
На другому етапі (2016-201.7 рр.) передбачається:
 • розроблення програм, навчально-методичних посібників з предметів гуманітарно-соціального спрямування для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та вищих освітніх, закладів, спрямованих на патріотичне виховання дітей та молоді;
 • підготовка та видання науково-методичних посібників і методичних рекомендацій з організації" виховних заходів, роботи клубів, центрів патріотичного виховання тощо.
На третьому етапі (2018-2019 рр.) забезпечується :
 • проведення моніторингу системи патріотичного виховання дітей та молоді за допомогою соціологічних опитувань, анкетування, психологічного тестування;
 • проведення науково-методичних конференцій, створення банку передового педагогічного досвіду на інформаційному веб-ресурсі;
 • аналіз здобутого, встановлення досягнень і викликів, корекція навчально-виховних впливів з урахуванням результатів моніторингу.
Очікувані результати:

У результаті впровадження системи національно-патріотичного виховання очікується:

 • забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини,турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам'яті;
 • зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов'язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її ж правової, демократичної,соціальної держави;
 • збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки;
 • створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді;
 • консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання підростаючого покоління.

ПЛАН ЗАХОДІВ З НАЦІОНАЛЬНЬНО-ПАТРІОТИЧНОГОВИХОВАННЯ МИРОНІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІСТУПЕНІВ №1

(на основі Концепції національно-патріотичного виховання молоді)

№ з/п ЗАВДАННЯ
КОНЦЕПЦІЇ
ЗМІСТ ЗАХОДУ ТЕРМІН ВИКОНАВЦІ
1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей Створювати належні умови для рівного доступу до якісної освіти. Вжити заходи для забезпечення організаційно-правових засад діяльності школи, їх належного кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення Постійно Заступники директора
2. Виховання правової культури, поваги до Конституції України, ЗаконівУкраїни, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь У школі забезпечити розміщення державної символіки, виконання державного Гімну та підняття державного Прапора під час проведення різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань, інших масових заходів Постійно ЗДВР Селіщева Г.М., педагог-організатор
Проведення у школі заходів до Дня Державного Прапора України. Серпень Педагог-організатор
3. Сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу Проведення в школі правової освіти та виховання, направленої на розвиток у школярів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків. Постійно ЗДВР Селіщева Г.М., педагог-організатор, класні керівники, учителі історії та правознавства
Забезпечити проведення циклу заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України». Грудень ЗДВР Селіщева Г.М., Гуржий А.В. (учитель правознавства)
Проводити серед учнівської молоді освітню, інформаційну роботу з вивчення, популяризації національної історії та культури шляхом ознайомлення з об'єктами історичної та культурної спадщини України, області, міста, використовуючи активні форми роботи. Постійно Учителі історії Римашевська О.В., Гуржий А.В. Бібліотекар Загороднєва О.І.
4. Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації Проводити різноманітні творчі конкурси знавців української мови, літературні вечори, студії. Листопад березень Учителі української мови та літератури
У плані роботи школи передбачати заходи з відзначення Днів української писемності та мови, Дня рідної мови Листопад Лютий ЗДВР Селіщева Г.М., Лесняк В.І., Коломієць М.Г.
Забезпечення участі у районних етапах конкурсу учнівської творчості відповідно до Указу Президента України «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», присвяченого Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої», Конкурсу ім. П. Яцика, «Соняшник». ЗДНВР Полякова Я.М., кл. керівники, бібліотекар Загороднєва О.І.
5. Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини Організувати роботу щодо залучення учнів до вивчення історичного минулого, культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом проведення акцій, конкурсів патріотичного спрямування. Постійно ЗДВР Селіщева Г.М., кл.керівники 1-11 кл.
Забезпечити проведення в школі зустрічей, вечорів пам'яті, творчих конкурсів Протягом року Педагог-організатор
Забезпечити участь у щорічних конкурсах на кращу творчу та науково-дослідницьку, пошукову роботу серед учнівської молоді з вивчення невідомих сторінок історії та культури рідного краю, селища (фотографії, живопис, література, тематичні екскурсії) Постійно Учителі історії, укр. мови та літератури, географії
Відзначення ювілеїв з дня народження відомих Українців (за окремим планом) Протягом року Педагог-організатор бібліотекар Загороднєва О.І.
Забезпечення співпраці з радою ветеранів селища в організації проведення заходів до Дня Перемоги та інших пам’ятних дат. Постійно Педагог-організатор
6. Відновлення і вшанування національної пам’яті У планах роботи школи передбачати заходи, відповідно до Календаря пам’ятних дат, рекомендованного Громадською радою з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України. Постійно ЗДВР Селіщева Г.М.
Організувати у школі виставки фото- та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток українського державотворення. Квітень Педагог-організатор
Організувати у бібліотеці школи тематичні експозиції до Дня захисника Вітчизни та до Дня Збройних Сил України Жовтень, грудень, лютий Бібліотекар Загороднєва О.І.
7. Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби Проведення днів відкритих дверей спільно з органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами Постійно ЗДВР Селіщева Г.М.
Забезпечувати участь у спортивних спартакіадах допризовної молоді Щорічно Вчителі фізкультури Селіщев І.В., Васюченко М.С.
8. Відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді Узяти участь у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») Відповідно до Положення про проведення ігор Вчителі фізкультури Селіщев І.В., Васюченко М.С.
9. Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилоговіку, турбота про молодших та людей з особливими потребами Здійснювати у школі як форму виховної роботи шефський патронат між учнями молодших та старших класів Постійно Педагог-організатор
У планах роботи школи передбачати заходи з відзначення Дня Матері Травень ЗДВР Селіщева Г.М.
Підтримка та розвиток в школі молодіжного волонтерського руху, залучення школярів до посильної допомоги людям похилоговіку, інвалідам. Постійно Педагог-організатор
Забезпечення участі школярів у заходах Всеукраїнського благодійного проекту «Добро починається з тебе», у заходах Всеукраїнської акції «Почуйте всі!» Постійно Педагог-організатор
10. Консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання Брати участь у спільних урочистих зібраннях, святкуваннях, спортивно-масових заходах школи, селища, відзначення днів селища Постійно ЗДВР Селіщева Г.М.
11. Сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій клубів, та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді Забезпечення взаємозв’язків з районними управліннями, службами, освітніми, культурно-просвітницькими закладами, творчими спілками, громадськими організаціями з питань організації і підтримки різних форм дозвілля та зайнятості дітей і підлітків у позаурочний час Постійно Педагогічний колектив
Підтримка та сприяння розвитку учнівського самоврядування . Постійно Адміністрація школи
Підтримка та сприяння розвитку державно-громадського управління освітою; забезпечення координації спільної діяльності адміністрації школи, батьків та учнів Постійно Педагогічний колектитв
12. Підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини Проводити благоустрої у школі, на прилеглих територіях Під час місячників благоустрою, суботників та до початку навчального року Адміністрація школи
Формування у населення екологічної культури і підвищення екологічної свідомості, розвитку у школі юннатівського руху, широкого залучення дітей та молоді до природно-заповідної справи. Постійно Учитель біології Павленко О.В та географії Григор’єва О.В., класні керівники 1-11 кл.
Організувати шефство школи над місцеям поховання загиблих воїнів другої світової війни Постійно Педагог-організатор
Узяти участь у шкільному фестивалі екологічних ігор «Мій рідний край» Травень Учитель біології Григор’єва О.В.
13. Створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави У школі проводити різнобічну роботу щодо розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці учнівської молоді Постійно Педагогічний колектив
14. Сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я Забезпечувати участь на всіх етапах масових заходів художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, національно-патріотичного, фізкультурно-оздоровчого, військового та спортивного напрямку Щороку Педагогічний колектив
Організація та проведення заходів, направлених на збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя, навичок дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя. Постійно Педагогічний колектив
Сприяння участі школи, учнівської молоді в інноваційних просвітницько-оздоровчих превентивних програмах: «Рівний - рівному», «Майбутнє починається сьогодні», «Діалог», «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю», «Школа проти СНІД», «Захисти себе від ВІЛ» тощо. Постійно Адміністрація школи
Участь у районних спортивних змаганнях, забезпечення участі в обласних та Всеукраїнських спортивних змаганнях та зборах. Постійно Учителі фізичного виховання Селіщев І.В., Васюченко М.С.
15. Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності Забезпечення проведення комплексу заходів із профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей і підлітків. Постійно ЗДВР Селіщева Г.М.
Сприяння активізації діяльності педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві Постійно ЗДВР Селіщева Г.М.

План проведення всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) у Миронівській ЗОШ №1 2019-2020 р.

№ з/п Тематика заходів Клас Відповідальний
Вересень
1. Створення роїв, сотень, куренів. Прийом у козачата молодших школярів. 2-5 Педагог-організатор
2. День туризму 1-11 Вчителі фізкультури
3. Змагання «Козацькі розваги» 3-4 Вчителі фізкультури
4. Інтелектуальна гра «Україна від козацьких часів до сьогодення» 8-9 Шкільний бібліотекар
5. Гра-конкурс «Маленькі козачата» 1-2 Кл. керівники
6. Участь у селищному святі – змаганні «Гей, ви, козаченьки!» 6-7 Педагог-організатор, вчителі фізкультури
7. Екскурсія до селищної краєзнавчої кімнати 1-11 Кл. керівники
Листопад - березень
8. Операція «Зелена хвиля» 3-11 Педагог-організатор
9. Операція «Чисте подвір’я, вулиця, село, місто – чиста Українська земля 1-11 Педагог-організатор
10. Виховні години, конкурси, вікторини до дня Збройних Сил України «Дорогою Героїв» 1-11 Кл. керівники
Січень – лютий
11. Участь у народних святах зимового циклу 1-11 Кл. керівники
12. Змагання із зимових видів спорту, змагання з ігрових видів спорту в закритих приміщеннях 5-11 Вчителі фізкультури
Березень
13. Підготовка та проведення «Дня цивільної оборони» Заступник директора з НВР
14. Операція «Захист» 10-11 Вчителі «Захист Вітчизни»
15. Заходи за програмою «Школа безпеки» 1-11 Заступник директора з ВР, кл. керівники
16. Весняне таборування, походи, конкурси, вікторини, ігри та забави 1-11 Педагог-організатор
Квітень - травень
17. Гра «Відун» (по системі «Брейн–ринг», «Що? Де? Коли?») 8-11 Педагог-організатор, кл. керівники
18. Виховні заходи під гаслом «Підготовкою до захисту Батьківщини вшануємо подвиги борців за незалежність України» 9-11 Кл. керівники
19. Участь у загальноселищній вахті пам’яті героїв Другої світової війни, героїв Небесної сотні, воїнів - захисників України 1-11 Педагог-організатор, кл. керівники
20. Операція «Турбота» 3-11 Педагог-організатор, кл. керівники
21. Підведення підсумків Педагог-організатор

ТРАДИЦІЙНІ ЗАХОДИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

1. АКЦІЇ ПАМ’ЯТІ (УРОЧИСТІ ЛІНІЙКИ, ПОКЛАДАННЯ КВІТІВ, ВШАНУВАННЯ ВЕТЕРАНІВ, УРОКИ МУЖНОСТІ, УРОЧИСТІ ВЕЧОРИ, ЗУСТРІЧІ)
 • до Дня Перемоги («Пам'ять», «Ветеран живе поруч»)
 • до Дня пам’яті Крут
 • до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
 • до Дня захисника Вітчизни;
 • до Дня Чорнобильської трагедії ("ДзвониЧорнобиля")
 • до Дня пам’яті жертв політичних репресій;
 • до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
 • до Дня партизанськоїслави;
 • до Дня пам’яті жертв голодомору («Запали свічку»)
2. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • «Моя родина – Україна»
 • «Я - громадянин»
 • Етно - фестиваль
3.ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЛІТЕРАТУРНІ СВЯТА
 • конкурс презентацій "Мій Шевченко"
 • конкурс читців поезії Т. Шевченка
 • випуск буклетів, брошур, газет по творчості Кобзаря
 • літературно-мистецькі вечори, зустрічі, поетичні кав'ярні, присвячені творчості Т. Шевченка
4.ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • упорядкування братської могили радянських військовополонених у мікрорайоні школи;
 • відвідування ветеранів війни;
 • відвідування дітей з розумовими та фізичними вадами у мікрорайоні школи;
5.ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ВІДЗНАЧЕННЯ ДАТ УКРАЇНСЬКОГОЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ
 • декада української мови та літератури;
 • День слов’янської писемності;
 • цикл заходів, присвячених відзначенню Міжнародного дня рідної мови;
 • виховні години до річниць видатних діячів історії та культури
6. ШКІЛЬНІ ВИСТАВКИ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
 • "Моя барвиста Україна"
 • "Таланти нашої родини"
 • "У кожній дитині є сонце"
 • "Знай і люби свій край"
 • Виставки майстринь нашого селища
7. ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ ЗАХОДИ ТА СВЯТА
 • Шкільний етап гри "Джура"
 • Конкурс з українознавства "Патріот"
 • Фестиваль родинної творчості "Співуча родина"
 • Спортивні ігри «Козацькому роду нема переводу» (5-11 класи),
 • Свято «Ми маленькі козачата» (1-4 класи)
Кiлькiсть переглядiв: 1279

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.